724 778 356

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

Kdo je správcem Vašich údajů a poskytovatelem služeb?

Obchodní společnost Vestaj s.r.o., sídlem Chrást 45, 284 01 Kutná Hora, IČO: 27213901, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 104943 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetových stránek https://vestaj.cz/ vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů.

Jaké údaje jako správce zpracováváme?

V rámci našich webových stránek zpracovávám údaje, které nám můžete poskytnout v rámci objednání zboží, registrace účtu, vyplnění kontaktního formuláře nebo jiné aktivity související s Vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Vyplnění formuláře/objednání zboží

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Fakturační a doručovací adresa
 • IČ, DIČ
 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení lepšího obsahu a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti dodat Vám naše zboží a případně Vás informovat o novinkách.

Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení Vašeho dotazu, poptávky či objednávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Správce shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování těchto internetových stránek nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb a zboží,  zdokonalení ovladatelnosti elektronického obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování zákazníků atd.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Správce neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů je dodržován Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje může správce zpracovávat i bez Vašeho souhlasu pouze k účelům:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí námi nabízeného zboží nebo produktů, o které byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráníme Vaše údaje?

Veškeré osobní údaje, které správce zpracovává, se snaží v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezuje správce jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře, nákupu apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti ACTIVE 24, s.r.o..

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po správci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává.
 • Požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po správci vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Správce se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná výše poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s těmito internetovými stránkami bez souhlasu vlastníků těchto dat. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně může správce Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 1.2.2020